Gà tre - Giao tiếp tiếng anh nâng cao

Khoá học này dành cho?

Bạn sẽ học gì ở khóa học này?

Ngữ pháp

 • Câu điều kiện.
 • Câu điều ước.
 • Mệnh đề quan hệ.
 • Câu bị động,…

Từ vựng

Ghi nhớ 500 từ vựng nâng cao (B2) qua 15 chủ đề thực tế bằng các hoạt động:

 • Hình ảnh sinh động, flashcard
 • Hoạt động trò chơi
 • Website như Quizizz và Kahoot

Kỹ năng nói

 • Học cách phân tích và các cách trả lời một câu hỏi.
 • Ngữ âm nâng cao: chunking, schwa, sentence stress, intonation, assimilation, week voice and strong voice
 • Học bằng cách kể chuyện, thuyết trình về chủ đề.

Kỹ năng nghe

 • Học nghe bằng cách nắm ý chính và trả lời câu hỏi
 • Nghe và chép chính tả bằng phương pháp Dictation trong trong phần bài tập về nhà.

Học viên nói gì về khoá học

Đăng ký ngay để nhận ưu đãi