Tập gáy - Phát âm cơ bản

Khoá học này dành cho?

Bạn sẽ học gì ở khóa học này?

  • Giới thiệu về bảng IPA, các thành phần để phát âm chuẩn của một từ.
  • Chuẩn hóa phát âm 44 phiên âm và cách nối âm, nuốt âm, nhấn trọng âm và đồng hóa âm 
  • Luyện nghe các từ theo bảng IPA và các cuộc hội thoại cơ bản.
  • Thực hành theo cặp, theo nhóm và làm bài tập về nhà để luyện tập và ôn lại kiến thức phát âm.
  • Ghi nhớ được khoảng 300 từ vựng trong quá trình luyện phát âm chuẩn từ đó.
  • 15 buổi/khóa, 3 buổi/1 tuần, 1,5h/ buổi

Học viên nói gì về khoá học

Đăng ký ngay để nhận ưu đãi